Automatyka budynkowa zbudowana w oparciu o system Fibaro

Urządzenia Fibaro

Opis systemu

Fibaro jest bezprzewodowym systemem automatyki budynkowej.

Elementem zarządzającym jest centralka Home Center 2, a elementy wykonawcze stanowią bezprzewodowe moduły najczęściej montowane w puszkach podtynkowych. Komunikacja między elementami odbywa się dzięki technologii Z-wave. Technologia ta jest najpopularniejszym standardem bezprzewodowym spotykanym w automatyce domowej dlatego system Fibaro jest kompatybilny również z urządzeniami innych producentów.

Do zarządzania domem używa się aplikacji webowej oraz aplikacji mobilnych dostępnych na urządzenia z systemem Android oraz iOS. System posiada bardzo przyjazny interfejs graficzny dlatego z jego obsługą nie będzie miała problemu żadna osoba korzystająca na co dzień z komputera czy smartfona. Do programowania wykorzystuje się język LUA.

Założenia

Etap I - projektowanie

Projekt wykonałem w programie AutoCAD. Zawierał on elementy wykonawcze systemu Fibaro (w tym czujniki temperatury, czujki ruchu, dymu), urządzenia sieciowe, oraz okablowanie strukturalne. Przewody rozprowadził generalny wykonawca budynku.

Projekt okablowania

Etap II - instalacja

Etap instalacji obejmował:

Zawory

Etap III - konfiguracja i programowanie

Etap instalacji obejmował:

Centralka Fibaro

Programowanie systemu Fibaro (język LUA) - przykładowe sceny

Stan domu
Tzw. urządzenia wirtualne, które poprzez zmianę ikon w systemie oraz wysyłanie powiadomień na smartfony informują domowników o stanie systemu alarmowego, bezpieczeństwa pożarowego, zbyt dużym spadku temperatury (niebezpieczeństwo zamrożenia) oraz problemów z dostępem do internetu. Powiadomienia dokładnie wskazują miejsce wystąpienia problemu np. "POŻAR w łazience na piętrze. Wykryto wysoką temperaturę".
Obecnośc domownika
Urządzenia wirtualne informujące o obecności poszczególnych domowników (w domu = kolorowa ikona ze zdjęciem; poza domem = czarno biała ikona ze zdjęciem). Informacja ta wykorzystywana jest do zmiany zmiennych globalnych, które wywołują inne działania w domu (if tomekWDomu == true then ogrzewanie = ON). Realizowane jest to poprzez sprawdzenie, który z telefonów loguje się do domowej sieci Wi-Fi.
Scena ogrzewania
Sterowanie ogrzewaniem z podziałem na strefy. System po sprawdzeniu, który z użytkowników jest aktualnie w domu podwyższa temperaturę w jego sypialni oraz w częściach wspólnych. Analogicznie jeśli w domu nie ma nikogo temperatura jest obniżana. Ponadto jeśli nie ma zapotrzebowania na ciepło w żadnym z pomieszczeń pompa CO zostaje wyłączona.
Zamykanie rolet po zachodzie słońca, oraz otwieranie po pierwszym naruszeniu czujnika ruchu po wschodzie słońca. Rolety otworzą sie również lub zamkną (w zależności od tego czy ktoś jest w domu) w przypadku wystapienia pożaru (wysoka temperatura lub wykrycie dymu).